agniecha1383

382 teksty – auto­rem jest ag­nie­cha1383.

Mądrość... ku­mulac­ja te­go co człowiek zdąży zaob­serwo­wać i przys­woić so­bie w ciągu całego życia i wy­ciągnąć z te­go od­po­wied­nie wnios­ki tak by być przykładem dla ko­lej­nych po­koleń które nie­rzad­ko będa czer­pać tę wiedzę w kierun­ku sa­modos­ko­nale­nia nie po­wielając błędów poprzednika... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 stycznia 2017, 04:10

Smutne to wciąż...

Smut­ne to dni.Nie szczędzą nam łez.
Nie szczędzą i wspom­nień odległych.
Podziale na­rodu na... lep­szy i zły.
Tak zdra­dy jak wier­ność poległych.

W zam­kniętej pięści sowieckiej
los Pol­ski przesądzon... na lata.
Zmie­sza­na niena­wiść z goryczą.
Śmierć sios­try a także śmierć brata.

Wspom­nienia o mat­kach i ojcach.
O gro­bach bez krzyży. Nieznanych.
Ich życiu pod bu­tem ciemiężcy.
Niewin­ność i... ukaranych.

Wspom­nienia wciąż żyją i... bolą.
A wol­ność? To zwyk­la obłuda.
Nadzieja? Do­meną Polaków
i wiara bo... wciąż wierzą w cuda. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 7 stycznia 2017, 03:47

Strzępek z ulicznego gwaru...

Ka­rol­ko­wa... róg ulicy.
Skle­pik -rupieciarnia.
Obok stoi kok­siak z żarem
i... sta­ra latarnia.

Ni­by dzień jak co dzień.
Ktoś przejdzie.Przystanie.
Cza­sem słychać strzępy rozmów.
Śmiech lub... narzekanie.

Ja­kiś dzieciak wymachuje
wy­daniem KURIERA.
W dłoni kup­ca dźwięczą klucze
pew­nie... sklep otwiera.

Słychać tram­waj od ulicy
i... płozy furmanek.
Jak na co dzień lecz przed laty.
W zi­mowy... poranek. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 23 listopada 2016, 01:48

Ufność

Dałeś tak wiele... Dro­gi Boże.
Dob­rych rodziców. Sios­trę. Brata.
Faj­ne dzieciństwo. Piękną młodość.
Szczęśli­we i bez­tros­kie lata.

Tak wielką miłość jak zbyt krótką.
Po­tem już większość sza­rych dni.
Zdjęcia w al­bu­mie. Pus­te łóżko.
Zwieńcze­niem no­cy... gorzkie łzy.

I... zro­zumiałam jednak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 25 października 2016, 22:31

Sztukmistrz

Już się w bar­wne sza­ty przyo­działy drzewa.
Jak­by... na wy­biegu w słyn­nym do­mu mody.
Klon się pod czer­wienią pal­ta swe­go schował
nic nie ut­ra­ciw­szy ze swo­jej... urody.

Je­sion... narzu­cił złocistą kreację.
Buk wyb­rał so­bie ton pomarańczowy.
In­ne z [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 14 października 2016, 22:38

Oczyma staruszki

Ja... proszę pa­na nie by­wam tu często.
Cza­sami przy­siądę na ław­ce jak ta.
Wpat­ruję się w liście drgające na wietrze
wsłuchuję w me­lodie... ja­kie im gra.

Nie by­wam tu często. Od cza­su do czasu.
Przyglądam się ludziom [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 10 października 2016, 22:17

Do Sądu Najwyższego.

Nie osądzam lecz... oskarżam.
Sąd zos­ta­wiam To­bie Panie.
Za... na­rody przet­rze­bione.
Roz­strze­lania i... zesłanie.

Za mordęgę przodków naszych.
Ciężką pracę w ob­cej ziemi.
Za prze­laną krew niewinnych.
Get­ta pełne ludzkich cieni.

Dyk­ta­tury i... komunizm.
Na­zis­tow­skie pozdrowienia.
Gro­by naszych sióstr i braci.
Krzyże [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 5 października 2016, 01:11

Jak elegia

Szu­mią liście sta­rej olchy
szu­mią liście I... jesionu.
Dąb sędzi­wy się zadumał.
Wie­rzby chylą od... pokłonów .

Drżą osi­ki lecz nie z zim­na
na­wet brzo­za coś mówiła
O tym że... prócz płatków maków
krew słowiańską ziemia piła.

O [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 22 czerwca 2016, 01:36

Los

Nie znam Go cho­ciaż od daw­na
cieniem wciąż się za mną snuje.
Rości so­bie do mnie prawa
za ple­cami... kom­bi­nuje. 

Kon­tro­luje mo­je życie
choć nie jes­tem mu włas­nością.
Chciałabym Go bliżej poz­nać.
Za­pano­wać nad... [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 16 kwietnia 2016, 16:00

Dla dużych i małych

Choć nie lu­bię zwyk­le plo­tek
ta niez­mier­nie jest ciekawa
że w pob­liżu me­go domu
tam... gdzie rośnie długa trawa
wy­siadu­je wczes­nym świ­tem
dziw­na pos­tać z piórem w dłoni.
Myślę so­bie- gość niechciany.
Niech mój Bu­rek Go przegoni [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 5 lutego 2016, 16:50

agniecha1383

Praca,praca,praca....czasem pisze coś takiego jak obok -co nie odzwierciedla mojego podłego nastroju..wręcz przeciwnie jestem pełna poczucia humoru-czasem aż nadto...Mam zwyczajne życie rodzinne ale nie jestem kurą domową-mój charakter mi na to nie pozwala-jest paskudny pod tym względem -ale jakoś nie mam z tego powodu żadnych wyrzutów sumienia...Mam wielu przyjaciół-pewnie z powodu uroku osobistego jak i wielu zalet..Wady???..No tych to dopiero mam wiele... Uwielbiam czytać książki-wręcz je pochłaniam...Historia Polski,dzieje przed i po wojnie,historia drugiej wojny światowej,fakty nie fikcja...przygoda?Owszem mogę przeczytać-wolałabym jednak sama ją przeżyć... ...Te łąki kwieciem ubrane i pola zielone, kłosy złociste, w nich bławaty modre i maki czerwone, lipy kwitnące, gdzie złotych pszczół brzęczą roje to wszystko polskie, to wszystko moje... moje...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

agniecha1383

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

13 stycznia 2017, 11:15fyrfle sko­men­to­wał tek­st Smutne to wciąż...  

13 stycznia 2017, 00:07skorek sko­men­to­wał tek­st Smutne to wciąż...  

12 stycznia 2017, 17:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st Smutne to wciąż...  

10 stycznia 2017, 10:08onejka sko­men­to­wał tek­st Mądrość...kumulacja te­go co człowiek [...]

10 stycznia 2017, 09:52JaiTy sko­men­to­wał tek­st Mądrość...kumulacja te­go co człowiek [...]

10 stycznia 2017, 09:23onejka sko­men­to­wał tek­st Mądrość...kumulacja te­go co człowiek [...]

10 stycznia 2017, 07:25JaiTy sko­men­to­wał tek­st Mądrość...kumulacja te­go co człowiek [...]

10 stycznia 2017, 03:43agniecha1383 sko­men­to­wał tek­st Smutne to wciąż...  

9 stycznia 2017, 01:38skorek sko­men­to­wał tek­st Smutne to wciąż...  

8 stycznia 2017, 23:56yestem sko­men­to­wał tek­st Smutne to wciąż...