agniecha1383

380 tekstów – auto­rem jest ag­nie­cha1383.

Strzępek z ulicznego gwaru...

Ka­rol­ko­wa... róg ulicy.
Skle­pik -rupieciarnia.
Obok stoi kok­siak z żarem
i... sta­ra latarnia.

Ni­by dzień jak co dzień.
Ktoś przejdzie.Przystanie.
Cza­sem słychać strzępy rozmów.
Śmiech lub... narzekanie.

Ja­kiś dzieciak wymachuje
wy­daniem KURIERA.
W dłoni kup­ca dźwięczą klucze
pew­nie... sklep otwiera.

Słychać tram­waj od ulicy
i... płozy furmanek.
Jak na co dzień lecz przed laty.
W zi­mowy... poranek. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 23 listopada 2016, 01:48

Ufność

Dałeś tak wiele... Dro­gi Boże.
Dob­rych rodziców. Sios­trę. Brata.
Faj­ne dzieciństwo. Piękną młodość.
Szczęśli­we i bez­tros­kie lata.

Tak wielką miłość jak zbyt krótką.
Po­tem już większość sza­rych dni.
Zdjęcia w al­bu­mie. Pus­te łóżko.
Zwieńcze­niem no­cy... gorzkie łzy.

I... zro­zumiałam jednak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 25 października 2016, 22:31

Sztukmistrz

Już się w bar­wne sza­ty przyo­działy drzewa.
Jak­by... na wy­biegu w słyn­nym do­mu mody.
Klon się pod czer­wienią pal­ta swe­go schował
nic nie ut­ra­ciw­szy ze swo­jej... urody.

Je­sion... narzu­cił złocistą kreację.
Buk wyb­rał so­bie ton pomarańczowy.
In­ne z [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 14 października 2016, 22:38

Oczyma staruszki

Ja... proszę pa­na nie by­wam tu często.
Cza­sami przy­siądę na ław­ce jak ta.
Wpat­ruję się w liście drgające na wietrze
wsłuchuję w me­lodie... ja­kie im gra.

Nie by­wam tu często. Od cza­su do czasu.
Przyglądam się ludziom [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 10 października 2016, 22:17

Do Sądu Najwyższego.

Nie osądzam lecz... oskarżam.
Sąd zos­ta­wiam To­bie Panie.
Za... na­rody przet­rze­bione.
Roz­strze­lania i... zesłanie.

Za mordęgę przodków naszych.
Ciężką pracę w ob­cej ziemi.
Za prze­laną krew niewinnych.
Get­ta pełne ludzkich cieni.

Dyk­ta­tury i... komunizm.
Na­zis­tow­skie pozdrowienia.
Gro­by naszych sióstr i braci.
Krzyże [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 5 października 2016, 01:11

Jak elegia

Szu­mią liście sta­rej olchy
szu­mią liście I... jesionu.
Dąb sędzi­wy się zadumał.
Wie­rzby chylą od... pokłonów .

Drżą osi­ki lecz nie z zim­na
na­wet brzo­za coś mówiła
O tym że... prócz płatków maków
krew słowiańską ziemia piła.

O [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 22 czerwca 2016, 01:36

Los

Nie znam Go cho­ciaż od daw­na
cieniem wciąż się za mną snuje.
Rości so­bie do mnie prawa
za ple­cami... kom­bi­nuje. 

Kon­tro­luje mo­je życie
choć nie jes­tem mu włas­nością.
Chciałabym Go bliżej poz­nać.
Za­pano­wać nad... [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 16 kwietnia 2016, 16:00

Dla dużych i małych

Choć nie lu­bię zwyk­le plo­tek
ta niez­mier­nie jest ciekawa
że w pob­liżu me­go domu
tam... gdzie rośnie długa trawa
wy­siadu­je wczes­nym świ­tem
dziw­na pos­tać z piórem w dłoni.
Myślę so­bie- gość niechciany.
Niech mój Bu­rek Go przegoni [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 5 lutego 2016, 16:50

Lacham smert

Bez pośpie­chu szła przez wsie
urodzajną ziemię
snując pieśni na­der złe
WY­BIĆ POL­SKIE PLEMIĘ!

Lacham smert, Lacham smert!
Wiatr uno­sił słowa.
Tam gdzie pol­skim raczą chlebem
Gdzie brzmi pol­ska mowa.

Bez pośpie­chu pośród ciał
brodząc z uwielbieniem
cie­szy oczy żądzą krwi
nieludzkim cierpieniem.

Lacham smert, Lacham smert!
Pieśń wraz z mgłą osiada.
Zły to naród gdy na rzeź
pro­wadzi sąsiada.

Lacham smert, Lacham smert!
Z ziemią zrównać domy!
Wodę w stud­niach bar­wią krwią
wołyńskie pogromy. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 28 stycznia 2016, 20:34

Cichociemnym...

Wy­bacz mi proszę
że słowa się cisną
nie z żalu a złości.Nie przeczę.
Że myśli wraz z duszą
me ser­ce bun­tują
a ciszy na przekór... złorzeczę.

Bo nikt nie roz­liczył
tak z rządów ubeckich
jak z tor­tur [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 1 listopada 2015, 01:24

agniecha1383

Praca,praca,praca....czasem pisze coś takiego jak obok -co nie odzwierciedla mojego podłego nastroju..wręcz przeciwnie jestem pełna poczucia humoru-czasem aż nadto...Mam zwyczajne życie rodzinne ale nie jestem kurą domową-mój charakter mi na to nie pozwala-jest paskudny pod tym względem -ale jakoś nie mam z tego powodu żadnych wyrzutów sumienia...Mam wielu przyjaciół-pewnie z powodu uroku osobistego jak i wielu zalet..Wady???..No tych to dopiero mam wiele... Uwielbiam czytać książki-wręcz je pochłaniam...Historia Polski,dzieje przed i po wojnie,historia drugiej wojny światowej,fakty nie fikcja...przygoda?Owszem mogę przeczytać-wolałabym jednak sama ją przeżyć... ...Te łąki kwieciem ubrane i pola zielone, kłosy złociste, w nich bławaty modre i maki czerwone, lipy kwitnące, gdzie złotych pszczół brzęczą roje to wszystko polskie, to wszystko moje... moje...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

agniecha1383

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

27 listopada 2016, 17:19agniecha1383 sko­men­to­wał tek­st Smoczek

27 listopada 2016, 17:18agniecha1383 sko­men­to­wał tek­st Starość

23 listopada 2016, 16:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st Strzępek z uliczne­go gwa­ru...  

23 listopada 2016, 09:54Cris sko­men­to­wał tek­st Strzępek z uliczne­go gwa­ru...  

23 listopada 2016, 07:58natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Strzępek z uliczne­go gwa­ru...  

23 listopada 2016, 07:50giulietka sko­men­to­wał tek­st Strzępek z uliczne­go gwa­ru...  

26 października 2016, 17:44AMA sko­men­to­wał tek­st Ufność

25 października 2016, 23:16Cris sko­men­to­wał tek­st Ufność

16 października 2016, 17:25Cris sko­men­to­wał tek­st Sztukmistrz

14 października 2016, 22:43onejka sko­men­to­wał tek­st Sztukmistrz