agniecha1383

375 tekstów – auto­rem jest ag­nie­cha1383.

Jak elegia

Szu­mią liście sta­rej olchy
szu­mią liście I... jesionu.
Dąb sędzi­wy się zadumał.
Wie­rzby chylą od... pokłonów .

Drżą osi­ki lecz nie z zim­na
na­wet brzo­za coś mówiła
O tym że... prócz płatków maków
krew słowiańską ziemia piła.

O [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 22 czerwca 2016, 01:36

Los

Nie znam Go cho­ciaż od daw­na
cieniem wciąż się za mną snuje.
Rości so­bie do mnie prawa
za ple­cami... kom­bi­nuje. 

Kon­tro­luje mo­je życie
choć nie jes­tem mu włas­nością.
Chciałabym Go bliżej poz­nać.
Za­pano­wać nad... [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 16 kwietnia 2016, 16:00

Dla dużych i małych

Choć nie lu­bię zwyk­le plo­tek
ta niez­mier­nie jest ciekawa
że w pob­liżu me­go domu
tam... gdzie rośnie długa trawa
wy­siadu­je wczes­nym świ­tem
dziw­na pos­tać z piórem w dłoni.
Myślę so­bie- gość niechciany.
Niech mój Bu­rek Go przegoni [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 5 lutego 2016, 16:50

Lacham smert

Bez pośpie­chu szła przez wsie
urodzajną ziemię
snując pieśni na­der złe
WY­BIĆ POL­SKIE PLEMIĘ!

Lacham smert, Lacham smert!
Wiatr uno­sił słowa.
Tam gdzie pol­skim raczą chlebem
Gdzie brzmi pol­ska mowa.

Bez pośpie­chu pośród ciał
brodząc z uwielbieniem
cie­szy oczy żądzą krwi
nieludzkim cierpieniem.

Lacham smert, Lacham smert!
Pieśń wraz z mgłą osiada.
Zły to naród gdy na rzeź
pro­wadzi sąsiada.

Lacham smert, Lacham smert!
Z ziemią zrównać domy!
Wodę w stud­niach bar­wią krwią
wołyńskie pogromy. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 28 stycznia 2016, 20:34

Cichociemnym...

Wy­bacz mi proszę
że słowa się cisną
nie z żalu a złości.Nie przeczę.
Że myśli wraz z duszą
me ser­ce bun­tują
a ciszy na przekór... złorzeczę.

Bo nikt nie roz­liczył
tak z rządów ubeckich
jak z tor­tur [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 1 listopada 2015, 01:24

Będę wszędzie...

Wrócić... jak mi da­ne będzie.
Tu... gdzie Stwórca za­siał życie.
Pod pos­ta­cią czegokolwiek.
Mogę... rzeką być w korycie

płynąć nur­tem szyb­ciej, żwawo.
Bryzą osiąść na kamieniu.
Pieniąc się w szcze­linach skał.
W słońcu ciepłą... zimną w cieniu.

Mogę drze­wem być [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 19 fiszek • 4 maja 2015, 15:20

Letni poranek...

Odtwórz

Sreb­rzą się tra­wy od ro­sy porannej.
Na­wilgłą ziemię roz­grze­wa słońce.
Ho­ryzont się budzi ze snu wczorajszego
i budzi też życie... na łące.

Wiet­rzyk... rozhuśtał sieci pajęcze
i od nie­chce­nia począł nań grać.
Doszedł do wnios­ku że le­piej melodią
poruszyć [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 27 kwietnia 2015, 21:15

Za tym co bliskie sercu...

Za tym co jest ser­cu bliskie
jed­nak... nie w za­sięgu wzroku.
Za tym co za dnia widziałam
jak i za tym co po... zmroku.

Za rodziną... jakże liczną.
Za przy­jaźnią i miłością.
Bra­kiem słów co chcąc usłyszeć
przesiąkałyby... [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 13 fiszek • 24 lutego 2015, 16:32

Łzy...

By­wa... smu­tek rodzi łzy.
Krop­la kroplę gania.
Wte­dy człowiek chcąc być sam
dłońmi twarz zasłania.

Są i ta­kie które stłumić
naj­trud­niej gdyż... bolą.
Kiedy los Mu za­miast miodem
drąży ścieżki solą.

Słone krop­le płyną w dół
nie zaw­sze... wstydliwe.
By­wa że to... gorzkie łzy
lub nad­miar szczęsliwe.

Cza­sem człowiek ro­ni łzy
lecz... smut­ku nie czuje.
W oczach ra­dośc w krop­lach tkwi
gdy so­bie żartuje.

To... emoc­je i uczucia.
Nu­ty wrazliwosci.
Tak jak z żalu płyną łzy
tak i te... z radości. 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 20 lutego 2015, 10:59

WESOŁYCH ŚWIĄT

Dzi­siaj wier­sza nie umieszczę.
Ry­mu nie ułożę.
Tra­dycyj­nie... jak co roku
życze­nia Wam złożę.

Niech Wam Bo­zia błogosławi .
Anioły pilnują.
W dni deszczo­we wzej­dzie słońce
tęczę namalują.

Niczym rze­ka szczęście płynie
w ser­cach nie korytem.
W każdym z domów pachnie chlebem
pszenicą [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 15 fiszek • 24 grudnia 2014, 05:36

agniecha1383

Praca,praca,praca....czasem pisze coś takiego jak obok -co nie odzwierciedla mojego podłego nastroju..wręcz przeciwnie jestem pełna poczucia humoru-czasem aż nadto...Mam zwyczajne życie rodzinne ale nie jestem kurą domową-mój charakter mi na to nie pozwala-jest paskudny pod tym względem -ale jakoś nie mam z tego powodu żadnych wyrzutów sumienia...Mam wielu przyjaciół-pewnie z powodu uroku osobistego jak i wielu zalet..Wady???..No tych to dopiero mam wiele... Uwielbiam czytać książki-wręcz je pochłaniam...Historia Polski,dzieje przed i po wojnie,historia drugiej wojny światowej,fakty nie fikcja...przygoda?Owszem mogę przeczytać-wolałabym jednak sama ją przeżyć... ...Te łąki kwieciem ubrane i pola zielone, kłosy złociste, w nich bławaty modre i maki czerwone, lipy kwitnące, gdzie złotych pszczół brzęczą roje to wszystko polskie, to wszystko moje... moje...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

agniecha1383

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

22 czerwca 2016, 21:14yestem sko­men­to­wał tek­st Jak ele­gia

14 maja 2016, 21:31słoneczniki sko­men­to­wał tek­st Los

16 kwietnia 2016, 22:53RozaR sko­men­to­wał tek­st Los

16 kwietnia 2016, 18:05krysta sko­men­to­wał tek­st Los

5 lutego 2016, 18:26aforystokrata sko­men­to­wał tek­st Dla dużych i małych

5 lutego 2016, 17:50Naja sko­men­to­wał tek­st Dla dużych i małych

5 lutego 2016, 16:50agniecha1383 do­dał no­wy tek­st Dla dużych i małych

29 stycznia 2016, 08:22IKON sko­men­to­wał tek­st Lacham smert

28 stycznia 2016, 20:55RozaR sko­men­to­wał tek­st Lacham smert

28 stycznia 2016, 20:34agniecha1383 do­dał no­wy tek­st Lacham smert