agniecha1383

388 tekstów – auto­rem jest ag­nie­cha1383.

Świtem...

Świtem...

Sza­rość świ­tu oświet­lają latarnie.
Stojąc rzędem jak na apel poranny.
Mgła roz­siadła się rosą po trawie.
Szron pok­ry­wa fi­lary fontanny.

Ok­na domów tlą się bla­dym światłem.
Wy­budzając lo­katorów z marzeń sennych.
Mil­czą drze­wa .Mil­czą także i krzewy.
Park przyodział [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 10 października 2018, 01:01

Marzycielka...

Wy­marzyłam so­bie do­mek strzechą kryty.
Jak z ob­ra­zu który wi­siał w do­mu dziadka.
Był bielo­ny , miał rzeźbione okiennice.
Ta­ka so­bie... zwykła mała chatka.

Wy­marzyłam również ogród w nim ławeczkę
pod jabłonią żeby... w cieniu myśli skryć [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 9 października 2018, 00:40

* * *

Wygwizdowo
W opuszczo­nej wsi pod lasem
gdzieś na krańcu świata
chy­li się... zmur­szały płot
strzechą kry­ta chata.
Sta­ra stud­nia pus­tką zionie
z put­nią na łancuchu
cza­sem... wiatr nia zakołysze
a czer­pak? Bez ruchu.
Ktoś za­pom­niał go odłożyć
nieg­dyś z niego pito.
W zarośniętym [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 7 lipca 2017, 22:57

Za co...

Za Tat­ry wy­sokie i krzyż na Giewoncie
za... tańce i śpiewy górali.
Za smre­ki co wznoszą ku chmu­rom korony
kwitnące kro­kusy na... Hali.


Za Śląsk. Wy­doby­cia i trud górników
za całe Zagłębie Węglowe.
Tra­dyc­je rodzin­ne a także wodzionke
za [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 15 lutego 2017, 23:31

Artyści...

Ktoś na­malo­wał wzo­ry na szybach.
Wśród lis­tków pap­ro­ci kwiaty sasanek.
Ko­muś się chciało od ok­na do okna
chodzić... ma­lując w zi­mowy poranek.

Nie mógł być prze­cież zwykłym przechod­niem.
Początkującym przyd­rożnym malarzem.
Bo któż by tak pięknie ozdobił [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 3 lutego 2017, 02:37

Wyz­na­nie miłości to tyl­ko for­muła słow­na jed­nak wpro­wadzo­na w życie pop­rzez czy­ny i ges­ty na la­ta jest... wiarygodna. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 stycznia 2017, 03:04

Mądrość... ku­mulac­ja te­go co człowiek zdąży zaob­serwo­wać i przys­woić so­bie w ciągu całego życia i wy­ciągnąć z te­go od­po­wied­nie wnios­ki tak by być przykładem dla ko­lej­nych po­koleń które nie­rzad­ko będa czer­pać tę wiedzę w kierun­ku sa­modos­ko­nale­nia nie po­wielając błędów poprzednika... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 stycznia 2017, 04:10

Smutne to wciąż...

Smut­ne to dni.Nie szczędzą nam łez.
Nie szczędzą i wspom­nień odległych.
Podziale na­rodu na... lep­szy i zły.
Tak zdra­dy jak wier­ność poległych.

W zam­kniętej pięści sowieckiej
los Pol­ski przesądzon... na lata.
Zmie­sza­na niena­wiść z goryczą.
Śmierć sios­try a także śmierć brata.

Wspom­nienia o mat­kach i ojcach.
O gro­bach bez krzyży. Nieznanych.
Ich życiu pod bu­tem ciemiężcy.
Niewin­ność i... ukaranych.

Wspom­nienia wciąż żyją i... bolą.
A wol­ność? To zwyk­la obłuda.
Nadzieja? Do­meną Polaków
i wiara bo... wciąż wierzą w cuda. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 7 stycznia 2017, 03:47

Strzępek z ulicznego gwaru...

Ka­rol­ko­wa... róg ulicy.
Skle­pik -rupieciarnia.
Obok stoi kok­siak z żarem
i... sta­ra latarnia.

Ni­by dzień jak co dzień.
Ktoś przejdzie.Przystanie.
Cza­sem słychać strzępy rozmów.
Śmiech lub... narzekanie.

Ja­kiś dzieciak wymachuje
wy­daniem KURIERA.
W dłoni kup­ca dźwięczą klucze
pew­nie... sklep otwiera.

Słychać tram­waj od ulicy
i... płozy furmanek.
Jak na co dzień lecz przed laty.
W zi­mowy... poranek. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 23 listopada 2016, 01:48

Ufność

Dałeś tak wiele... Dro­gi Boże.
Dob­rych rodziców. Sios­trę. Brata.
Faj­ne dzieciństwo. Piękną młodość.
Szczęśli­we i bez­tros­kie lata.

Tak wielką miłość jak zbyt krótką.
Po­tem już większość sza­rych dni.
Zdjęcia w al­bu­mie. Pus­te łóżko.
Zwieńcze­niem no­cy... gorzkie łzy.

I... zro­zumiałam jednak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 25 października 2016, 22:31

agniecha1383

Praca,praca,praca....czasem pisze coś takiego jak obok -co nie odzwierciedla mojego podłego nastroju..wręcz przeciwnie jestem pełna poczucia humoru-czasem aż nadto...Mam zwyczajne życie rodzinne ale nie jestem kurą domową-mój charakter mi na to nie pozwala-jest paskudny pod tym względem -ale jakoś nie mam z tego powodu żadnych wyrzutów sumienia...Mam wielu przyjaciół-pewnie z powodu uroku osobistego jak i wielu zalet..Wady???..No tych to dopiero mam wiele... Uwielbiam czytać książki-wręcz je pochłaniam...Historia Polski,dzieje przed i po wojnie,historia drugiej wojny światowej,fakty nie fikcja...przygoda?Owszem mogę przeczytać-wolałabym jednak sama ją przeżyć... ...Te łąki kwieciem ubrane i pola zielone, kłosy złociste, w nich bławaty modre i maki czerwone, lipy kwitnące, gdzie złotych pszczół brzęczą roje to wszystko polskie, to wszystko moje... moje...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

agniecha1383

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

14 października 2018, 13:29agniecha1383 sko­men­to­wał tek­st Świtem...  

11 października 2018, 07:26RozaR sko­men­to­wał tek­st Świtem...  

10 października 2018, 21:25yestem sko­men­to­wał tek­st Świtem...  

10 października 2018, 21:23yestem sko­men­to­wał tek­st Marzycielka...  

10 października 2018, 18:38agniecha1383 sko­men­to­wał tek­st Świtem...  

10 października 2018, 18:37agniecha1383 sko­men­to­wał tek­st Świtem...  

10 października 2018, 18:35agniecha1383 sko­men­to­wał tek­st Marzycielka...  

10 października 2018, 17:25Gaia sko­men­to­wał tek­st Świtem...  

10 października 2018, 15:37yestem sko­men­to­wał tek­st Świtem...  

10 października 2018, 15:29yestem sko­men­to­wał tek­st Marzycielka...